A blues scale box shapes

BLOGoZON No.13

5Am3 pdf
6Gm3Gm1 pdf
6Em4Em1 pdf
4Dm2 pdf
5Cm2 pdf
5Am3 at 12 pdf

A natural minor 3 notes per string box shapes

BLOGoZON No.20

5Am3Gm1 pdf

6Gm3Gm1 pdf

6Em4Em1 pdf

6Em4Dm2 pdf

4Dm2 pdf

5Cm2 pdf

5Am3 pdf

5Am3Gm1 pdf


A minor arpeggio 3 notes per string box shapes

BLOGoZON No.21

5Am3Gm1 pdf

6Gm3Gm1 pdf

6Em4Em1 pdf

6Em4Dm1 pdf

4Dm2 pdf

5Cm2 pdf

5Am3 pdf

5Am3Gm1 at 12 pdf


A minor arpeggio box shapes

BLOGoZON No.23

5Am3 pdf
6Gm3Gm1 pdf
6Em4Em1 pdf
4Dm2 pdf
5Cm2 pdf
5Am3 at 12 pdf

A harmonic minor scale 3 notes per string box shapes

BLOGoZON No.25

5Am3Gm1 pdf

6Gm3Gm1 pdf

6Em4Em1 pdf

6Em4Dm2 pdf

4Dm2 pdf

5Cm2 pdf

5Am3 pdf

5Am3Gm1 at 12 pdfA natural minor scale box shapes

BLOGoZON No.26

5Am3 pdf
6Gm3Gm1 pdf
6Em4Em1 pdf
4Dm2 pdf
5Cm2 pdf
5Am3 at 12 pdf


A blues scale 3 notes per string box shapes

BLOGoZON No.27

5th start 6Em4Dm2 pdf
b7th start 6Em4Dm2 pdf
1st start 6Em4Dm2 pdf
b3rd start 6Em4Dm2 pdf
4th start 5Am3Gm1 pdf
b5th start 5Am3Gm1 pdf
5th start at 12 6Em4Dm2 pdf

Am(add9) arpeggio box shapes

BLOGoZON No.29

5Am3 pdf
6Gm3Gm1 pdf
6Em4Em1 pdf
4Dm2 pdf
5Cm2 pdf
5Am3 at 12 pdf

Am(add11) arpeggio box shapes

BLOGoZON No.31

5Am3 pdf
6Gm3Gm1 pdf
6Em4Em1 pdf
4Dm2 pdf
5Cm2 pdf
5Am3 at 12 pdf